دنبال چی هستی ؟ اینجا بنویس :
برای پیدا کردن تبلیغ مورد نظر ، یک کلمه مربوط به آن را بنویس (مثال برای یافتن رستوران : غذا ، رستوران ، ساندویچ ، پیتزا و ...)
لطفا برای حمایت از سایت ، هنگام مراجعه به فروشگاه ها نام سایت هرمزگانی ها را ذکر نمایید .

 

مجتمع های بندرعباس

 

بـرای دستـرسـی آسـان بـه سـایـت تـولبـار زیـر را دانلـود نمـاییـد .

Get our toolbar!

 

هرمزگان
هرمزگانی ها
هرمزگانیها
استان هرمزگان
شهر بندرعباس
خواننده های هرمزگان
خواننده های بندرعباس
خواننده های بندر
بندری
بندرعباس
تفریحات بندرعباس
بانک هرمزگان
بانک بندرعباس
راهنمای هرمزگان
راهنمای بندرعباس
بانک استان هرمزگان
بانک شهر بندرعباس
راهنمای شهر بندرعباس

راهنمای استان هرمزگان
اطلاعات هرمزگان
اطلاعات استان هرمزگان
بانک اطلاعاتی استان هرمزگان
بانک اطلاعاتی هرمزگان
بانک اطلاعات استان هرمزگان
بانک اطلاعات هرمزگان
اطلاعات بندرعباس
اطلاعات شهر بندرعباس
بانک اطلاعاتی شهر بندرعباس
بانک اطلاعاتی بندرعباس
بانک اطلاعات شهر بندرعباس
بانک اطلاعات بندرعباس
مشاغل هرمزگان
مشاغل استان هرمزگان
بانک مشاغل استان هرمزگان
بانک مشاغل هرمزگان
بانک مشاغل شهر بندرعباس
بانک مشاغل بندرعباس
اصناف هرمزگان
اصناف استان هرمزگان
بانک اصناف استان هرمزگان
بانک اصناف هرمزگان
اصناف بندرعباس
اصناف شهر بندرعباس
بانک اصناف شهر بندرعباس
بانک اصناف بندرعباس
راهنمای هرمزگان
راهنمای استان هرمزگان
راهنمای اطلاعاتی استان هرمزگان
راهنمای اطلاعاتی هرمزگان
راهنمای اطلاعات استان هرمزگان
راهنمای اطلاعات هرمزگان
راهنمای بندرعباس
راهنمای شهر بندرعباس
راهنمای اطلاعاتی شهر بندرعباس
راهنمای اطلاعاتی بندرعباس
راهنمای اطلاعات شهر بندرعباس
راهنمای اطلاعات بندرعباس
راهنمای مشاغل استان هرمزگان
راهنمای مشاغل هرمزگان
راهنمای مشاغل شهر بندرعباس
راهنمای مشاغل بندرعباس
راهنمای اصناف استان هرمزگان
راهنمای اصناف هرمزگان
راهنمای اصناف شهر بندرعباس
راهنمای اصناف بندرعباس


نیازمندی های بندرعباس
نیازمندی های شهر بندرعباس
نیازمندی بندرعباس
نیازمندی شهر بندرعباس
سایت نیازمندی بندرعباس
سایت نیازمندی های بندرعباس
نیازمندیهای بندر

سایت تبلیغات بندرعباس
سایت تبلیغاتی بندرعباس
تبلیغات بندرعباس
تبلیغات اینترنتی بندرعباس
تبلیغ اینترنتی بندرعباس
تبلیغ اینترنتی بندر

شهر قشم
جزیره قشم
خواننده های قشم
خواننده های بندر
قشم
تفریحات قشم
بانک قشم
راهنمای قشم
بانک شهر قشم
بانک جزیره  قشم
راهنمای شهر قشم
بانک اطلاعاتی شهر قشم
بانک اطلاعاتی جزیره قشم
بانک اطلاعاتی قشم
بانک اطلاعات شهر قشم
بانک اطلاعات جزیره قشم
بانک اطلاعات قشم
اطلاعات قشم
اطلاعات جزیره قشم
اطلاعات شهر قشم
بانک مشاغل شهر قشم
بانک مشاغل جزیره قشم
بانک مشاغل قشم
مشاغل قشم
مشاغل جزیره قشم
مشاغل شهر قشم
بانک اصناف شهر قشم
بانک اصناف جزیره قشم
بانک اصناف قشم
اصناف قشم
اصناف جزیره قشم
اصناف شهر قشم
راهنمای اطلاعاتی شهر قشم
راهنمای اطلاعاتی جزیره قشم
راهنمای اطلاعاتی قشم
راهنمای اطلاعات شهر قشم
راهنمای اطلاعات جزیره قشم
راهنمای اطلاعات قشم
راهنمای مشاغل شهر قشم
راهنمای مشاغل جزیره قشم
راهنمای مشاغل قشم
راهنمای اصناف شهر قشم
راهنمای اصناف جزیره قشم
راهنمای اصناف قشم
راهنمای قشم
راهنمای جزیره قشم
راهنمای شهر قشم
اطلاعات قشم
اطلاعات جزیره قشم
اطلاعات شهر قشم

شهر کیش
جزیره کیش
خواننده های کیش
خواننده های بندر
کیش
تفریحات کیش
بانک کیش
راهنمای کیش
بانک شهر کیش
بانک جزیره  کیش
راهنمای شهر کیش
بانک اطلاعاتی شهر کیش
بانک اطلاعاتی جزیره کیش
بانک اطلاعاتی کیش
اطلاعات کیش
اطلاعات جزیره کیش
اطلاعات شهر کیش
بانک اطلاعات شهر کیش
بانک اطلاعات جزیره کیش
بانک اطلاعات کیش
بانک مشاغل شهر کیش
بانک مشاغل جزیره کیش
بانک مشاغل کیش
مشاغل کیش
مشاغل جزیره کیش
مشاغل شهر کیش

بانک اصناف شهر کیش
بانک اصناف جزیره کیش
بانک اصناف کیش

راهنمای اطلاعاتی شهر کیش
راهنمای اطلاعاتی جزیره کیش
راهنمای اطلاعاتی کیش
راهنمای اطلاعات شهر کیش
راهنمای اطلاعات جزیره کیش
راهنمای اطلاعات کیش
راهنمای مشاغل شهر کیش
راهنمای مشاغل جزیره کیش
راهنمای مشاغل کیش
راهنمای اصناف شهر کیش
راهنمای اصناف جزیره کیش
راهنمای اصناف کیش

رستوران در بندرعباس
رستوران دربندرعباس
فست فود در بندرعباس
فست فود دربندعباس
فستفود در بندرعباس
غذا در بندرعباس
پیتزافروشی در بندرعباس
ساندویچی در بندرعباس
غذاخوری در بندرعباس
صبحانه در بندرعباس
نهار در بندرعباس
شام در بندرعباس
عصرانه در بندرعباس
غذای دریایی در بندرعباس
میگو در بندرعباس
ماهی در بندرعباس
کافه در بندرعباس
کافی شاپ در بندرعباس
سفره خانه در بندرعباس
سفره خانه بندرعباس


موبایل در بندرعباس
کامپیوتر در بندرعباس
دکتر در بندرعباس
دکتر پوست در بندرعباس
دندانپزشک در بندرعباس

Hormozganiha
Hormozganiha.com
Hormozgani
Hormozgan
Hormozganiha
Bandar
Bandari
Bandarabbas
Bandarabas
Bandariha

 

موقعیت جغرافیایی ، اقلیم و آب و هوا
     

موقعیت جغرافیایی ، اقلیم و آب و هوا

استان هرمزگان یکی از 7 استان ساحلی کشور با مساحتی بالغ بر 71 هزار کیلو متر مربع و جمعیتی معادل یک میلیون چهارصد هزار نفر در جنوبی ترین نقطه کشور در طول سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است . این استان از جهت شمال و شمال شرقی به استان کرمان ، غرب و شمال غربی به استانهای فارس و بوشهر ، از شرق به استان سیستان و بلوچستان و از جنوب به آبهای گرم خلیج فارس و دریای عمان منتهی میگردد.
استان هرمزگان بدلیل دارا بودن بیش از 1500 کیلومتر  نوار ساحلی  ، 900 کیلومتر مربوط به هم مرزی جنوب استان با آبهای خلیج فارس و دریای عمان و 600 کیلومتر مربوط به کرانه ساحلی 14 جزیره استان، در موقعیت نخست کشور می باشد .
بطور کلی استان هرمزگان را می توان به چهار منطقه تقسیم نمود:
·   مناطق کوهستانی : بیش از دو سوم استان را شامل می شود و مهمترین کوههای آن عبارتند از کوه فارغان ،کوه نیان ، کوه گنو ، کوه زهره ، کوه شب.
·   دشت ها : در حد فاصل کوهها و جلگه های ساحلی و عمدتا در امتداد دریا گسترده شده اند این زمینها عمدتا شامل زمینهای شور ، شن زار ، تپه های ماسه ای و زمین های بسیار فرسوده و گنبدهای نمکی است. هر چند در فواصل کوهها ، دشتهای مناسب برای کشاورزی نیز وجود دارند.
·        جلگه ها : در امتداد خطوط ساحلی استان پراکنده اند ، مانند جلگه های میناب و بندر عباس.
·   جزایر : به سه نوع تقسیم می شوند ، جزایر مرجانی (مانند ابوموسی و کیش )جزایر حاصل از گنبدهای نمکی ( مانند جزیره هرمز ) و جزایری که ناشی از ناهمواریهای داخلی کشور است.
آب و هوای استان هرمزگان با توجه به شرایط جغرافیایی استان به دو نوع کناره ای و بیابانی داخلی تقسیم می شود . نواحی بیابانی کناره ای به علت نزدیکی به دریا و درجه حرارت زیاد دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. بطوریکه میزان رطوبت در نوار ساحلی در فصل تابستان حتی به صد در صد نیز  می رسد. در سایر نقاط همانند بیابان مرکزی کشور آب و هوا گرم و خشک است و درجه حرارت در زمستان به سمت یک رقمی شدن میل می کند به نحوی که هرمزگان را باید استانی فاقد روزهای یخبندان تلقی کرد. در ارتفاعات آب و هوای معتدل حاکم است.
متوسط میزان بارندگی سالیانه معمولا کمتر از 200 میلی متر و کل ریزش سالیانه در حوزه آبریز آن حدود 20 میلیارد متر مکعب است که بخش اعظم آن ( حدود 13 میلیارد متر مکعب ) تبخیر یا به دریا تخلیه می شود.
در حال حاضر از 65/2 میلیارد متر مکعب آبهای شیرین قابل استفاده با احتساب سد جگین حدود 8/1 میلیارد مترمکعب از منابع سطحی تامین می گردد.

جدول شماره (1) وضعیت جغرافیائی استان

ردیف عنوان واحد سنجش وضعیت فعلی
1 مساحت استان کیلومتر مربع 71193
2 تعداد شهرستانهای استان عدد 11
3 تعداد شهرهای استان عدد 22
4 تعداد بخش های استان عدد 33
5 نسبت مساحت کل استان به کل کشور درصد 4

 
از 22 شهر استان 13 شهر ساحلی و 4 شهر در حوزه نفوذ شهرهای ساحلی و سایر شهرها شامل شهرهای بستک ، فین ‌، رودان ، جناح ، حاجی آباد ، هشتبندی و رویدر در مناطق مرکزی و دور از دریا گسترش یافته اند. بنابراین عملکرد اقتصادی و فرهنگی استان ساحلی و متاثر از دریاست. به عنوان مثال 80% جمعیت شهرها و 60% کل جمعیت استان در نوار ساحلی به عمق حداکثر 30 کیلومتر از دریا استقرار یافته است. همچنین تمام فعالیتهای شیلاتی ، بندری ، حمل و نقل دریایی و بخش عظیمی از فعالیتهای صنعتی ، خدماتی و بازرگانی به همراه مهمترین زیر بنا ها در این فضا گسترش پیدا کرده است.

جدول شماره (2) تقسیمات سیاسی استان هرمزگان

شهرستان تعدادبخش تعداد شهر تعداد دهستان تعداد روستای دارای سکنه
ابوموسی 2 1 2 3
بستک 3 2 7 100
بندرخمیر 2 1 4 66
بندرعباس 4 2 10 331
بندر لنگه 3 4 8 138
پارسیان 2 1 4 42
جاسک 3 1 9 343
حاجی آباد 3 2 6 200
رودان 4 2 10 202
قشم 3 4 7 66
میناب 4 2 13 349
جمع 33 22 80 1842
         

دو شهرستان ابوموسیٰ و قشم کلا از جزایر تشکیل شده اند و از فضای استان گسستگی جغرافیایی دارند. جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس به همراه جزیره هرمز که در تنگه استراتژیک هرمز قرار دارد و جزایر هنگام ،لارک خود یک شهرستان استان هرمزگان را تشکیل می دهند.
ابوموسیٰ با 5 جزیره دیگر شامل تنب بزرگ، تنب کوچک ، سیری ،‌فارور بزرگ و فارور کوچک نیز شهرستان دیگر استان را بوجود می آورد.
چهار جزیره کیش ، هندورابی ، سیری و لاوان نیز جز محدوده شهرستان بندرلنگه می باشند.
بنابراین استان هرمزگان با 14 جزیره بیشترین جزایر را بین استانهای ساحلی کشور دارد.

آخرین بروز رسانی : 1392/03/27 12:29:44  تعداد مشاهده : 20178  نویسنده / ویرایشگر : احمد دریس سیدی

 

 

 

نام کاربری :
کلمه عبور :  

کد امنیتی :

« عضویت رایگان در سایت »

« رمز خود را فراموش کردم ام »

« حساب من غیر فعال است »

« نمیتوانم به سیستم وارد شوم »

 

هرمزگانی ها ، بانک اطلاعاتی استان هرمزگان


مدیریت و امور پشتیبانی : نماینده گروه نرم افزاری راک در استان هرمزگان

این وب سایت توسط نرم افزار ((راک سیتی)) محصولی از گروه نرم افزاری راک که در تاریخ 18/11/1389 به شماره ثبت 10/159 در
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجینال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است ، طراحی و راه اندازی شده است

RaakCMS