هرمزگانیها

70 نیروگاه خورشیدی خانگی در هرمزگان به شبکه برق متصل شد

70 نیروگاه خورشیدی خانگی در هرمزگان به شبکه برق متصل شد

به گزارش خبرگزاری هرمزگانی ها و به نقل از: علی الهیاری روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هزینه احداث این نیروگاه ها حدود 21 میلیارد ریال است که به صورت تسهیلات از محل منابع کمیته امداد و منابع بانکی در اختیار خانواده های زیر پوشش کمیته امداد قرار می گیرد.
وی بیان داشت: هر نیروگاه خورشیدی ماهیانه 10 میلیون ریال درآمد برای خانوار‌ها دارد.
این مسوول اظهارداشت: برق تولید شده توسط نیروگاه های خورشیدی به قیمت هر کیلو وات هشت هزار ریال توسط شرکت توزیع برق هرمزگان از خانواده ها خریداری و وارد شبکه برق می شود که این طرح موجب اشتغال زایی و درآمد پایدار مددجویان کمیته امداد و تولید انرژی های پاک می شود.
الهیاری ادامه داد: برق تولیدی مطابق تعرفه وزارت نیرو از مددجویان خریداری می‌شود.
وی بیان داشت: ظرفیت تولید برق درهر نیروگاه پنج کیلووات است و عمر مفید پنل ‌های خورشیدی 20 سال است.
هم‌ اکنون 55 هزار و 669 خانوار در هرمزگان تحت حمایت کمیته امداد هستند.

آدرس صفحه :