وب سایت اینترنتی

دکتر سید منصور توانا ( کلینیک تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی )

توضیحات

در این مرکز :

انواع رادیوگرافی های ساده و رنگی ، ماموگرافی ، پانورکس ، سفالومتری ، هیستروسالپنگوگرافی ، RUG-VCUG ، باریم سوالو ، باریم میل ، باریم انما و ترانزیت روده باریک بصورت دیجیتال و سونوگرافی معمولی ، 3 و 4 بعدی ، داپلر رنگی ، ترانس واژینال ، نسج نرم ، برست ، تیروئید و نورادان انجام می شود .

 


سید منصور توانا ، دکتر منصور توانا ، دکتر سید منصور توانا ، توانا ؛ منصور توانا در بندرعباس ، کلینیک در بندرعباس ، مامایی در بندرعباس ، مامایی در بندرعباس ، مامو گرافی در بندرعباس ، سونوگرافی در بندرعباس ، زایمان در بندرعباس ، متخصص در بندرعباس ، پزشکان بندرعباس ، بندرعباس ، پزشکی در بندرعباس ، متخصصان بندرعباس ، سیتی اسکن در بندرعباس ، پزشکان بندرعباس ، دکترهای بندرعباس ، دکتر مامایی

عنوان : دکتر سید منصور توانا ( کلینیک تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی )
گروه : رادیو لوژی

آدرس : هرمزگان - بندر عباس - بندرعباس-خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، چهار راه سازمان ، ساختمان پزشکان زرتشت ، دکتر سید منصور توانا ( کلینیک تخصصی رادیولوژی و سونوگرافی ) --- تلفن : 07632254330

قدرت گرفته از وب سایت بانک اطلاعاتی استان هرمزگان

Power by : RAAKCMS