دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :ادارات استان       اداره کل پست استان هرمزگان

اداره کل پست استان هرمزگان

تلفن : 32242254   فکس :
آدرس : بندرعباس خیابان 17 شهریور شمالی اداره کل پست استان هرمزگان

 

سمت نام نام خانوادگی تلفن نمابر صندوق پست صوتی(ارتباط از طریق تلفن)
مدیر کل عبدالعظیم ترابی زاده 07632227078 07632242254 1401111
معاون مالی و اداری کوروش آبادیان 07632222093 --- ---
معاون امور پستی علی ذوالقدر 07632222609 07632222609 ---
مسئول بازرسی اداره کل محمد رضا محمودی 07632240101 07632240101 1407777
دبیرخانه اداره کل


07632241002
تلفن خانه اداره کل

56_07632248654

نشانی اداره کل بندرعباس خیابان 17 شهریور شمالی اداره کل پست استان هرمزگان
کد پستی 79146-14967
پست الکترونیک اداره کل      info_hormozganpost@post.ir


بانک اطلاعاتی هرمزگان از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است

هر گونه کپی و استفاده از اعتبار هرمزگانی ها پیگرد قانونی دارد