دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :ادارات استان       اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

تلفن : 33665549   فکس :
آدرس : بندرعباس - سه راهی فرودگاه

نشانی :  بندرعباس - سه راهی فرودگاه
076-33665549-51 :تلفن
076-33665552 :دفتر کل
روابط عمومی :33680891-076
دورنگار: 760-33665548
دورنگار دبیرخانه : 33676695 -076
شماره پیامک : 3000763701
صندوق پستی : 93815-79169
ravabetomomi@hormozgan.frw.org.irپست الکترونیکی:بانک اطلاعاتی هرمزگان از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است

هر گونه کپی و استفاده از اعتبار هرمزگانی ها پیگرد قانونی دارد