دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :



ادارات استان       اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

تلفن : 33313041   فکس :
آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

اداره کل بهزیستی استان هرمزگان

 

مدیرکل

فکس : 33313066

تلفن : 07633313041

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی: دکتر مهین عسکری

مشاور و قائم مقام مدیرکل

فکس : 33313066

تلفن:07633313041

آدرس:بندرعباس،خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:غلامحسین رنجبر

سرپرست معاونت امور اجتماعى هرمزگان

فکس : 33313044

تلفن : 07633313044

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:سید حسین شفیعی

معاون امور پیشگیرى

فکس : 33313039

تلفن : 07633313047

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:عصمت لطفی زاده

سرپرست معاونت امور توانبخشى هرمزگان

فکس: 33313037

تلفن : 07633313037

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:شکوفه ایرانپور

رئیس هماهنگی موسسات غیردولتی، اشتغال و مشارکت های مردمی

فکس:

تلفن:

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:موسی رمضانی نژاد

سرپرست حراست

فکس: 33313049

تلفن:07633313049

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:میترا اصلاح

بازرسی و ارزیابی عملکرد

فکس: 33313062

تلفن:07633313062

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:علی احمدی طیفکانی

فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

فکس: 33331353

تلفن:07633331353

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:محسن پاکروح

اداره نیروی انسانی

فکس : 33313060

تلفن : 07633313060

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:فائزه زارع

اداره پذیرش و هماهنگی

فکس : 33313046

تلفن : 33313046

آدرس : بندرعباس، خیابان آیت اله غفاری

نام و نام خانوادگی:نسرین خاکنما



بانک اطلاعاتی هرمزگان از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است

هر گونه کپی و استفاده از اعتبار هرمزگانی ها پیگرد قانونی دارد