دنبال چی میگردی :
در کجا دنبالش میگردی :



ادارات استان       اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان

اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان

تلفن : ٣٣٦٨٧٧٢٧   فکس :
آدرس : بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از بوستان خلیج فارس، نبش میدان خلیج فارس

اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان هرمزگان


پیش شماره استان (کد ٠٧٦) می باشد .

اداره کل استان

بندر عباس، بلوار امام خمینی(ره)، بعد از بوستان خلیج فارس، نبش میدان خلیج فارس، کدپستی ٧٩١٦٩٩٣٨١٧

تلفن مستقیم ............................................. ٣٣٦٧٦٤٣١

نمابر .......................................................... ٣٣٦٧٦٤٣٢

روابط عمومی ............................................. ٣٣٦٨٧٧٢٧

تلفنخانه ................................................ ٧-٣٣٦٧٦٤٣٥

 



بانک اطلاعاتی هرمزگان از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است

هر گونه کپی و استفاده از اعتبار هرمزگانی ها پیگرد قانونی دارد