: دنبال چی میگردی
: کجا دنبالش میگردی
اطلاعات سفر


ردیف تلفن عنوان آدرس
1 سینما ستاره شهر بلوار طالقانی مجتمع تفریحی تجاری ستاره جنوب طبقه سوم
2 سینما ستاره جنوب بلوار ساحلی

بانک اطلاعاتی هرمزگان از سال 89 فعالیت خود را آغاز نموده است

هر گونه کپی و استفاده از اعتبار هرمزگانی ها پیگرد قانونی دارد