وب سایت اینترنتی

آش پیاله

آش و حلیم پیاله اصل


اولین پخت استاندارد انواع آش و حلیم

 


 

با سرویس دهی ویژه در ماه های خاص معنوی و مذهبی ...


آدرس :  فلکه برق ، بلوار شهید بهشتی نبش کوچه مخابرات

تلفن : 32235252-076

                       0902223‍‌‌‌‌5252

 


آش در بندرعباس ، آش فروشی در بندرعباس ، آش خوشمزه در بندرعباس ، آش پیاله در بندرعباس ، آش فروشی پیاله در بندرعباس ، حلیم فروشی در بندرعباس ، شعله زرد در بندرعباس ، شله زرد در بندرعباس ، کله پزی در بندرعباس ، کله پاچه فروشی در بندرعباس ،

عنوان : آش پیاله
گروه : آش ، حلیم ، کله پزی

آدرس : فلکه برق --- تلفن : 91732251

قدرت گرفته از وب سایت بانک اطلاعاتی استان هرمزگان

Power by : RAAKCMS